Intervjuad av Ny Teknik

Idag har jag gjort en telefonintervju med Ny Teknik. Anledningen var att de tänkt göra en artikel om nyhetssökmotorer. Av frågorna att döma så skulle det bli en kort artikel om nyhetssökmotorer i allmänhet, och en jämförelsetabell där ett antal nyhetssökmotorer skulle kunna jämföras vad gäller om de är gratis eller inte, hur många källor som indexeras, hur länge indexet sparas, och om det är möjligt att minska ner antalet träffar i sökningen genom att tex. använda datum-filter.

Intervjuaren verkade hyggligt insatt i hur en sökmotor fungerar och listade ett antal nyhetssökmotorer som nyheter.se och moreover.com som antagligen också kommer att vara med vid jämförelsen. Jag misstänker att artikeln inte har fokus på svenska nyheter, utan sökmotorer för nyheter på engelska kommer att finnas med.

Förutom de rent tekniska frågor som jag fick diskuterade vi även rättigheter och skyldigheter vad gäller nyhetsartiklar. Som vanligt har jag ganska lite att tillföra en sådan diskussion, förutom ett antal exempel på mejl jag fått från nyhetskällor där de är mer eller mindre lyckliga över att de får gratistrafik från vår sajt.

Det skall bli spännande att se om det blir någon artikel, och i så fall vad som står att läsa om frisim.se.

Comments are closed.