En artikel från Google om nyhetssökningar

Denna artikel handlar om hur man kan hitta en relevant nyhetsartikel baserat indata från textremsan från t.ex. en TV-nyhetssändning. Samma teknik borde gå bra att använda på våra ”ordutbrott” (word bursts). Artikeln är skriven av folk på Google.com. Artikeln innehåller intressanta fakta vad gäller fattigmans-”stemming” (genom att titta på de första fem bokstäverna i orden) och relevansen av att göra nyhetssökningar med två ord, och inte bara med ett (och heller inte med tre).

Comments are closed.