En New Scientist artikel som spekulerar om Google/Word Bursts

Jag hittade en gammal artikel om ”word bursts” (ordutbrott). Där står ”The algorithms that run Google’s automated news aggregation service remain secret, but it is not difficult to imagine that word bursts could, or do, have a useful role.”

Nästa steg i utveckling av vår ordutbrottsidentifiering är att göra en (enkel) rutin för att försöka para ihop vissa ord så att inte samma huvudnyhet identifieras flera gånger, vilket brukar hända nu.

Comments are closed.