Installation av server

Nu har vi påbörjat installationen av en kopia av Frisim som skall köra på en egenuppsatt server. Installationen gör vi själva vilket innebär att vi också måste sätta upp de ”tjänster” som Frisim behöver för att köra: Apache, MySQL och någon programvara som kör Java-servlets (tex. Tomcat). Även om jag gjort denna typ av installation tidigare (med Apache version 1.3) så har det tagit rätt mycket tid. Det är lite struligt att få Apache2 att prata med Tomcat via mod_jk2-modulen ihop med ”virtual name hosts”. Nu finns i alla fall en katalog för Frisim under en av användarna och en subdomän, labs.frisim.se som pekar på hemkatalogen. En installerad servlet skall gå att nå under /frisim/servlet/FrisimExample. Nu gäller det bara att dokumentera vad som är gjort så att det går lite snabbare nästa gång något liknande ska sättas upp, samt att flytta över Java-applikationerna som driver Frisim.

Servern, som det som kommer att bli ”Frisim – version blå” kör på, står i England. Hittills har servern fungerat fint. Lite ”trögare” än vårt nuvaranade svenska konto är det väl, men å andra sidan är det kul med root-rättigheter, och en webbplats som man enkelt kan koppla fler domäner och användare till utan att det kostar något extra.

—-

Google betatestar sin ”news alert”-tjänst. Google-news skulle slå ut företag som Agent25 och nyheter.se mycket snabbt om de började indexera svenska sajter. Hoppas inte!

Comments are closed.