Internetbrus recenserar Gooliat

Internetbrus uppmärksammar den svenska nyhetssökmotorn Gooliat. Internetbrus är (som vanligt) sunt skeptisk, men imponeras precis som jag, av det stora antalet källor som avsöks.

Tyvärr saknar Gooliat instruktioner om hur en giltig sökning ser ut. Det verkar dock som om de använder ”default OR” principen, dvs. skriver du in flera sökord så hittar den alla artiklar som innehåller minst ett av orden.

Det verkar som om Gooliat (och Izaxon) har tänkt sig att få intäkter genom att sälja program för att visa nyheter/artiklar på slutanvändarens PC.

Det finns ett antal skillnader mellan Frisim och Gooliat:

- Gooliat avsöker många fler källor.

- Gooliat ”slarvar” med indexering av artiklarna då det bara går att söka på ord som finns i artikelns rubrik och/eller ingress (c:a 130 första tecknen på nyhetssidan). Det gör sökresultaten mindre intressanta och begränsar möjligheterna att efterbehandla och bilda kluster av nyheter. Fördelen är dock att mycket plats och CPU-kraft sparas på detta, samt att det direkt är tydlygt att ordet man sökt på förekommer i artikeln då det visas (med fetstil) i sökresultatet. (Jag gissar på att Gooliat använder en off-the-shelf-lösning för att göra sökningar. Kanske kör de FULLTEXT-indexering i någon SQL-databas.) Frisim indexerar hela artikeln.

- Gooliat kör på en ”egen” server och har bandbredd från hem-ISP:n Bostream. Frisim körs på ett vanligt webbhotellkonto på ett billigt (men bra) svenskt webbhotell dvs. på en server som delas med något hundratal andra.

Comments are closed.