Mer bloggsökning

Jag har adderat fler bloggar till dem som indexeras till alfa-versionen av Frisim/blogs. Fortfarande uppdaterar inte databasen automatiskt. Det beror på att jag har inte orkat installera Java JDK1.4 som krävs för sök-roboten. (Paketet Xerces finns i den, vilket paketet Informa kräver.)

Lite cool att det går att göra ”populäritetssökningar” som:
http://www.frisim.se/frisim/servlet/BlogSearch?searchString=mymarkup+-url%3Amymarkup&submit.x=0&submit.y=0
där svaren är bloggar som skriver eller länkar till blloggen ”mymarkup” (www.mymarkup.net) men inte har ”mymarkup” i URL:en.

Comments are closed.