Frisim downtime

Jaha, då var det dags för serverkrash igen då. Under dagens allra första minuter så fick vår stackars dator panik, och vill inte starta igen efter ett försök till ”reboot” via nätet. Förhoppningsvis är problemet fixat till lunch, men då det ännu är lite oklart vad felet är så kan vi bara hoppas.

I fortsättningen har vi blivit lovade en ”backupserver” som innebär att vi kommer att köra Frisim på två servrar parallellt (om resurserna tillåter) och förhoppningsvis med någon form av DNS-baserad ”fallover” teknik. Detta bör förbättra tillgängligheten, samtidigt som vi kan passa på att byta operativsystem från RedHat till Debian!

Update (kl 14:35): Vi är tillbaka online igen efter nya vad jag tror är nya diskproblem. =) *blä*

Comments are closed.