Uppdatering av Frisim

En sökning på ”och”, sorterad i tidsordning, tog tidigare c:a 6 sekunder, nu tar samma sökning c:a 0.7 sekunder. Uppdateringen som gjorts är den som gjordes precis före den 21 januari (dvs., före diskhaveriet då vissa uppdateringar ”tappades” på grund av för gammal backup). Nu är denna ändring i alla fall tillbaka igen. Sökmotorn har dock blivit långsammare på att sortera små resultatmängder i tidsordning, men det gör inte så mycket eftersom de ändå inte belastar så hårt. Med denna modifiering skulle standard kunna vara sortering i tidsordning. Detta är dock inte fallet ännu.

Ytterligare en uppdatering har gjorts. Nu uppfattas en sökning på 1-0, utan citattecken, som en sökning på just ”1-0″. Tidigare har den uppattats som 1 -0, dvs 1 men inte 0, vilket varit lite snurrigt.

Comments are closed.