Nytt försök med Frisim Nyhetssida

Nu gör vi ett nytt försök med en portalliknande nyhetssida – Frisim Nyhetssida. Naturligtvis är alltihop en BETA-version, och då menar jag inte en beta-version av Google-klass utan att rätt som det är så fungerar det inte alls ;-) Allt ihop är ett snabbhack – precis som tidigare försök.

Nyheterna på sidan är automatgenererade eller som Google skriver ”The selection and placement of stories on this page were determined automatically by a computer program.”

De fyra kategorierna ”inrikes/utrikes”, ”teknik”, ”ekonomi” och ”sport” genereras baserat på ord-vektor vinklar. Vinklarna beräknas som skalärprodukten mellan en fördefinierad ”kategori-vektor” som innehåller kategoridefinerande sökord, och ord-vektorn för varje insamlad nyhet. Artiklar med en ”vinkel” lägre än ett fördefinierat tröskelvärde tas med i kategorin. Enkelt, och fungerar ofta okej, men inte alltid. Nyheterna under ”toppnyheter” baseras på så kallade ”Word bursts” – analys av orden i titlar och ingresser hos nyhetsartiklarna för att hitta ord som under en begränsad tidsperiod förekommer oftare än andra. Dessa ord används sedan för att generera sökningar i artikeldatabasen. Resultat av sökningarna hamnar under ”toppnyheter”.

Nyhetssidan bygger inte på någon form av ”personalisering” och sättet som nyheterna genereras på är heller inte anpassat för att genereras baserat på vilka nyheter som klickats på tidiagre. Inte heller använder vi någon statistik från de drygt 1000 klick som vi dagligen leder via vår sajt. Att använda statistik från dessa ”anonyma” klick för att generera populära nyheter vore en tänkbar väg att gå vidare med detta. (Å andra sidan så vet jag att de rubriker som får många klick på sig i Nyhetsrubriker.com:s statistik framför allt är Expressens sensations-journalistiks-rubriker.)

Sidan är som vanligt(!?) inspirerad av Google News, men denna gång också av TodaysPapers som länkades från MyMarkup/blog.

Comments are closed.