Vilka svenska företag använder sökmotorn Lucene

Jag är med på sändlistan för Luceneanvändare. Anledningen att jag är ”med”, eller i alla fall brukar titta på vad folk frågar om, är dels för att följa med i sökmotorutvecklingen, dels för att se vilka som verkar använda just Lucene i sina lösningar. Idag noterar jag t.ex. att Claes Holmerson från svenska portalföretaget Polopoly frågar om hur man går till väga för att detektera kraschade processer som skrivit en lås-fil. Jag tolkar det som om Polopoly har tänkt att börja använda Lucene till någon av sina produkter. Spännande!

Comments are closed.