Topix.net förnyar sig

Topix.net har uppdaterat design och funktion på sin nyhetssajt. Rent designmässigt har det blivit lite ”renare”, men det är fortfarande väldigt mycket på förstasidan. Clickz, Battellemedia och ResourceShelf noterar att de har adderat en ”Live Feed” med de senast insamlade nyheterna, samt att de adderat möjligheten att få ”nya nyheter” från en viss kategori skickade per epost, en gång per dag eller vecka. I Topix blog kan man också läsa om den ”NewsRank” som de försöker marknadsföra på samma sätt som Google använder sin PageRank. I bloggen finns också några antydningar om hur de rangordnar de insamlade nyheterna, och ger exempel på hur svårt det är att härleda en nyhet till en plats – att kategorisera baserat på bara källa eller ett nyckelord fungerar ofta dåligt. Topix verkar ha löst problemen delvis genom att ha vad de kallar en ”Knowledge Base” till hands vid kategoriseringen. Antagligen skulle denna ”kunskapsbas” kunna jämföras med en term-vektor som innehåller platser och företeelser som kan förknippas med en specifik kategori, eller specifikt geografiskt område.

Topix har viss personalisering i och med den ”flyout navigation” till vänster på sidan, som håller reda på vilka kategorier du har besökt tidigare, och länkar direkt till dem.

Dock är det som svensk lite svårt att se hur bra Topix fungerar, och som svensk ser jag mycket begränsad nytta med Topix ”local news”. Topix Sökmotor-kategori är den enda som jag har funnit spännande nog att ha lite koll på.

Comments are closed.