Google News nyhetskällor

Via ResearchBuzz! så hittar jag till Digital Deliverance som har kommenterat Google News urval av nyhetskällor på Googles nyhetssida. Där kommenteras två saker. Den första kommentaren handlar om att även om Google News säger sig samla in nyheter från över 4500 sajter så är det 10 källor som står för majoriteten av länkarna och 100 källor står för c:a 98% av länkarna. Slutsatsen måste bli att det inte hjälper att ha många källor när man skall presentera en Google News-liknande sajt. (Kanske kan det dock vara enklare att göra ett bra urval av toppnyheter om man har många källor, men det är en annan historia.) Den andra kommentaren handlar om vilka källor som Google News länkar till med rubriken. Man förväntar sig att den största länken (den länkade rubriken) kommer flest personer att klicka sig vidare med, så det vore bra om det i någon mening var en länk till den bästa källan, den källa som bör ha mest inblick i ämnet artikeln handlar om. Med det som utgångspunkt ifrågasätter Digital Deliverance att ”Is Xinhua really the most relevant news source for three of the top five news stories from the U.S.? Or five of the top eight stories worldwide?” [Xinhua är en nyhetsbyrå ägd av den Kinesiska staten.] och ”Is Al-Jazeera the most authoritative source of that EU story?” [red: about a European Union decision about Israel]. Hmm, troligen inte! Google borde kunna lösa detta bättre!

Comments are closed.