Amazon aggregerar från bloggar?

Är detta en start för Amazon.com’s blog aggregator?

Comments are closed.