Topix.net och Ask.com

Att Ask Jeeves har byggt om har noterats i många bloggar, bl.a. hos Battelle, men då Ask Jeeves troligen har rätt få svenska användare (jämfört med Google) är det väl ingen stor nyhet här, även om IDG.se och Internetbrus har dokumenterat det på svenska. För mig som inte använder Ask Jeeves så är det mest spännande med uppdateringen att nyhetssökningen nu innhåller en ”get local news”-sökruta, som returnerar resultat från Topix.net. Lokalnyhetssökningen är dock inte så intressant för mig i Sverige. Ask Jeeves länkar till motsvarande sida hos Topix under dessa resultat. Pressmeddelandet om samarbetet finns hos Topix.

Comments are closed.