Ecoresearch bevakar medias bevakning av valet i USA

Blind höna länkar till Ecoresearch som analyserar medias rapportering av valet i USA. Ecoresearch anlyserar nyheter på nätet för att göra en bedömning av vem av kandidaterna som får mest uppmärksamhet. De mått de använder baseras bland annat på ordfrekvenser. Deras tekniska beskrivning ger mer detaljer.

Comments are closed.