Kod-sökmotorn Koders.com

Sitepoint skriver om den nyligen lanserade sökmotorn Koders.com som söker bland öppen källkod. Intressant! För att hitta kod som ger dig ett Java-exempel på hur Apache HTTPClient fungerar ihop med paketet Commons Logging så kan man t.ex. söka på detta och få lite tips. Kanske kan bli riktigt användbart en vacker dag.

NewsForge har en intervju med skaparen.

Comments are closed.