Nya funktioner hos Eniro nyhetssök

Eniro har, som jag tidigare noterat, förbättrat sin nyhetssök. Det som lagts till är möjlighet att begränsa sökningen till en utvald källa, eller till området ”inrikes”, ”utrikes”, ”teknik & dator”, ”ekonomi”, ”kultur & Nöje”, eller ”sport”. Det går tyvärr inte att söka hos t.ex. tio namngivna källor samtidigt för att hitta artiklar som innehåller sökorden, utan då får man göra sökningen tio gånger. Eniro nyhetssök skiljer inte på enkla och avancerade sökningar, utan bara en typ av sökformulär finns; att man lyckas utforma ett sökformulär som fungerar både för ”enkla” och ”avancerade” sökningar upplever jag som positivt.

Vilken källa som sökningen begränsas till anges i en ”drop-down” meny. Av ”drop-down” down menyn framgår att de avsöker c:a 450 källor (av de 750 som Retriever tillhandahåller).

Många källor innehåller som vanligt själv verket samma material, matriel från TT återkommer hos de flesta av dessa 450 men även material från Waymaker finns hos många; en sökning begränsad på Aktiesajt.com eller på Waymaker ger i stort sett samma resultat. Att begränsa till källa är relativt enkelt, rent tekniskt, och där kan man väl inte annat än säga att Eniro har lyckats.

Den andra typen av begränsning, att begränsa till område ”inrikes” osv. är betydligt svårare. Här har Eniro också en del problem med kvalitén. Till exempel resulterar, just nu, en sökning på ordet ”spel” begränsad till området ”inrikes” mestadels länkar till artiklar som nyhetssajterna själva har kategoristerat som sportnyheter. Här är det uppenbart
att Eniro inte ens försökt att ta hänsyn till hur nyhetssajterna gjort sin kategorisering. (Tips till Eniro: Om man tittar på länkstrukturen, själv URL:en, hos nyhetssajter så framgår ofta nyhetssajtens kategorisering av den. Genom att ta hänsyn till dessa vid er indelning så slipper ni åtminstone de mest uppenbara sportartiklarna bland inrikesresultaten.) Genom att göra några sökningar begränsade på områden får jag uppfattningen att områdena är definierade som ett antal källor, utan hänsyn till att de flesta källorhar nyheter inom alla områden.

Sökresultaten klumpas fortfarande into ihop, utan samma nyhet kan dyka upp flera gånger, med länk till olika källa, som resultat av en sökning.

InternetWorld och Dagens media citerar pressreleasen. Hos InternetWorld kommenterar också Eniro att de har tänkt sig att addera funktionalitet i form av begränsning i tiden någon gång under våren. Det fråmgår också att Enro har tänkt sig att antalet sökningar kommer att ”mångdubblas” med tack vare den nya funktionaliteten. Från Dagens media framgår att de blänkare som finns på förstasidan är manuellt editerade.

Comments are closed.