Yahoo:s The Tech Buzz Game

Yahoo har startat en ”börssajt” för att göra (låtsas-) affärer med framtida dator/teknik-prylar. Man får $10.000 och kan investera i saker som Skype, Ruby on rails, Java, osv. Hur ”kursen” förändras på denna ”börs” beror på hur många sökningar som görs på Yahoo på ord som förknippas med dessa prylar. Eller som Yahoo uttrycker det: ”Buzz scores are powered by Yahoo! Search technology and Yahoo! Search Web Services. The buzz scoring methodology was originally developed for the Yahoo! Buzz Index, which tracks web search spikes and trends.” Ändå roligare hade det varit om det handlade om en svenska sökvanor, och prylarnas populäritet i Sverige.

Comments are closed.