Hur många läsare har en nyhet hos IDG.se?

IDGs Urban Lindstedt har bloggen SBlogg där han bloggar ”om internet och politik med hopp om ett grönt folkhem”. Förutom de politiska åsikter han framför på bloggen har han också kommenterat Internetworlds bloggomröstning. I samband med dessa kommentarer skriver han att en ”normal” nyhet som visas på IDGs sajt har c:a 3000 besökare. Handlar nyheten om Google så får den runt 5000 besökare, handlar den om bredband då är snittet runt 10000 besökare och handlar nyheten om Antipiratbyrån, ja då handlar det ofta om runt 20000 besök. Det förklarar varför IDG så ofta skriver om bredband, Google och Antipiratbyrån!

Dessa är naturligtvis de ämnen, med få undantag, som ligger högst på IDGs ”mest lästa”-lista.

Comments are closed.