Google News och TrustRank

I helgen har ”nyheten” om Googles patent på viktning och sortering av nyheter på Google News beskrivits och diskuterats på en massa sajter.

Google patent har titeln Systems and methods for improving the ranking of news articles, med nummer WO 2005/029368, och registrerades redan i septmeber 2003, men lades upp publikt först den 17 mars 2005. Patentet verkar handla att nyhetskällans status ska användas för att påverka ordningen på nyhetslänkarna presenteras vid en nyhetssökning. En artikel i BetaNews behandlar patentet och nämner ”kvalitet” som ett av de attribut som tilldelas källan, och som sedan påverkar sökresultatet. Andra attrbiut sägs vara storleken på den organisation som producerat nyheten, genomsnittlig artikellängd på artiklar från en specifik källa, antalet citat/hänvisningar till artikeln (från denna källa) och källans totala antal besökare. Vissa av parametrarna, som är kända fakta om de enskilda nyhetsproducenterna, specificeras troligen ”för hand”, för varje nyhetskälla, medan andra beräknas och uppdateras maskinellt.

Patentet verkar inte handla om formelns utseende för att väga ihop denna information till något som kan användas för att rangordna nyheter, utan det de vill ha parent på är idén på att använda en formel baserad på denna typ av fakta för att förbättra sökresultat. I bl.a. NewScientist spekuleras också om att denna typ av rangordning skulle kunnas i andra sammanhang än för nyheter.

När ”nyheten” om patentet dyk upp på Slashdot.org så brakar diskussionen lös om att Google i och med detta kanske får en tydligare ”politisk färg”, men i så fall vilken? Kanske kommer Google News att komma en i ”right-wing”-version och en ”Left-wing”-version ;-)

Comments are closed.