Ranking a stream of news

SEW länkar till ett paper om nyhetssökning presenterat på konferensen WWW2005. Artikeln behandlar sökning, kategorisering och rangordning av nyheter på sajten ComeToMyHead News Engine.

Comments are closed.