Nyhetssökningar som RSS-feeds (BETA-test)

Vi provar att skapa RSS-formaterade sökresultat från våra nyhetssökningar. Det finns fortfarande ett antal brister i systemet, trots det får du gärna prova. En RSS-formaterad sökning för artiklar som innehåller ordet ”google” får du via länken:

http://www.frisim.se/frisim/servlet/rss?searchString=google (länk)

RSS-feeden innehåller artiklar som matchar sökningen som har samlats in under de senaste 2-3 dagarna.

Adderar du flera sökord så antar vi automatisk att det är eller mellan orden

http://www.frisim.se/frisim/servlet/rss?searchString=google yahoo (länk)

returnerar alltså artiklar som innehåller ”google” eller ”yahoo”.

En sökning på

http://www.frisim.se/frisim/servlet/rss?searchString=url:di.se AND google (länk)

ger dig de artiklar som samlats in från Dagens Industri och som innehåller ordet ”google”.

Sökresultaten returneras i (omvänd) datumordning. Längden på söksträngen (längden på den text som finns efter ”searchString=”) kan inte vara längre än 50 tecken. Är den längre än 50 tecken returneras endast ett felmeddelande.

Sökresultaten får bara användas för personligt bruk. Resultaten får inte publiceras på en publik hemsida. RSS-feeden är bara ett BETA-test, och kan naturligtvis avbrytas när det passar oss. RSS-feeden bör inte laddas oftare än var 30:e minut.

Hittar du några fel, eller har några problem får du gärna maila mig på clas@nic-sys.se och berätta.

PS. RSS-feeden returnerar en ”iso-8859-1″-kodad textfil. Vill du hellre ha den i UTF-8-format så kan du lägga till ”&encoding=UTF-8″ i slutet på URL:en. DS

Comments are closed.