Microsoft Virtual Earth BETA

Microsoft har släppt en ”beta”-version av Virtual Earth. Virtual Earth är Microsofts svar på Googles Google Maps. Navigeringen hos Virtual Earth upplever jag som något bättre än Google Maps, bl.a. känns det som det finns fler ”steg” vid in- och utzoomning. Dessutom fungerar navigerings-rosen uppe till vänster rätt bra – en sådan saknas hos Google. Överlag så tycker jag att Microsofts gränssnitt är bättre.

Precis som för Google Maps så är det dåligt med data för områden som ligger utanför USA. I Virtual Earth så finns inte ens data för Storbritannien. Väljer man att visa kartan med ”Labels” för Sverige så visas namn på några svenska städer, men det går inte att zooma in på någon av dem. Virtual Earth har alltså sämre täckning av Sverige än vad Google Maps har. Kartan över Sverige verkar komma från NASA.

Virtual Earth har ett API som verkar likna det till Google Maps. Jag har dock inte provat det ännu, men det ser ok ut i de artiklar som de lagt upp för att beskriva hur API:et fungerar. Någon komplett dukumentation för API:et har jag dock inte hittat ännu.

Förhoppningsvis leder denna ”konkurrens” mellan Microsofts Virtual Earth och Googles Google Maps till att åtminstone någon av dem snabbt lägger till mer detaljerade satellitbilder och kartor för Europa och speciellt Norden.

Jag provar Virtual Earth API:et på /virtual/. Än så länge så är mina erfarenheter av detta API rätt goda. Det saknas en dokumentation, men av deras exempel så går det att experimentera fram en del även utan. Det är lite synd att det inte finns ”standard”-grafik för navigeringsros och zoom-funktion i API:et, utan sådan grafik måste man rita själv.

Comments are closed.