Archive for juli, 2005

Frisims geo-lokaliserade nyheter i Google Earth

Posted in Frisim on juli 6th, 2005 by Clas – 4 Comments

Nu går det att visa samma nyheter som vi har på Frisim GMap i Google Earth.

I Google Earth, välj ”Add” i menyn och sedan ”Network Link”. I dialogrutan, skriv in ”http://www.frisim.com/newsearth.kml” under ”Location”. Eventeullt kan du passa på och namnge det lager som kommer att adderas på kartan under ”Name”.

När detta är gjort läsas de senaste 48 timmarnas geo-lokaliserade nyheter in, och kommer upp på Sverige-delen av kartan. På kartan syns alla rubriker brevid en ”marker”. Klickar du på ”markern” så visas ingressen till nyheten, och en länk till nyhetssajten som nyheten ursprungligen kommer från. Länkarna till nyhetssajterna öppnas i Google Earth:s interna browser.

MyMarkup-Erik var den som väckte idén.

(En parentes: Samme Erik länkar också till en Google Earth-lager med svenska universitet här. Även om dessa universistetsdata mestadels ska presenteras för internationella studenter med intresse av att komma till Sverige, så kanske universitetsplaceringarna på kartan skulle kunna kopplas till nyheterna på Nyhetsbrus/uni.)

Nyhetslänkar på Google Maps

Posted in Frisim on juli 3rd, 2005 by Clas – 3 Comments

Idag har jag experimenterat lite mer med Google Maps och dess API.

Resultatet är Googles karta kompletterad med markörer som är kopplade till nyheter. Du kan se hur det blev på frisim.com/maps/.

Data som presenteras på kartan är baserat på en lista med de 102(?) svenska städer som har fler än 30000 invånare. Till varje stad har en geografisk position i form av en longitud och en latitud tagits fram. Baserat på listan med ortsnamn sållas nyheter fram som kan kopplas till staden. En ny sökning för att hitta nyheter som kan kopplas till någon av städerna görs automatiskt varannan timme.

Just nu är det endast ortnamn som ger kopplingen till positionen på kartan, men skulle också kunna tänka sig andra former av geografiska platser, som kommunnamn eller län och så vidare. Det är dessutom bara nyheter som har någon geografisk koppling till Sverige som visas, men eftersom Googles karta finns för hela jorden, så skulle man i framtiden kunna tänka sig att utvidga till att omfatta även andra platser/länder.