Internetreklam och nyhetstexter

Affärsvärlden har, i onsdagens nummer, en artikel om internetannonsering. Där poängteras att reklam på internet numer handlar om reklam som har stark koppling till de texter som finns på sidan där reklamen visas. Där framgår också att det är texterna, informationen, som är en nyckelfaktor för att tjäna pengar på reklam:

”Men det som stimulerar annonsmarknaden är den lättflytande informationen, och innan allt innehåll kan flyta helt fritt mellan olika medier återstår ett gigantiskt problem att lösa – vem har rätt till innehållet? Googles ambition är att organisera all världens information, men de har inget eget innehåll. Bolaget har testat motståndet genom att länka sökande till franska nyhetsbyrån AFP, samt till filmer och böcker från andra medier, vilket orsakat en proteststorm hos ägarna till innehållet, förlag och tv-bolag.”

Comments are closed.