Webcasts om sökmotorer

Jag har ägnat några timmar åt att titta på de föreläsningar som finns upplagda från kursen Search Engines: Technology, Society, and Business. Föreläsningarna finns upplagda som streamade video-filer i bra upplösning och med bra ljud.

Introduktionsföreläsningen ger mest en inblick i hur amerikanska kurser brukar administreras. Förutom det så presenteras alla föreläsare (utom Sergey Brin, som är en den ”hemliga gästföreläsaren”). Föreläsningen ger dessutom en kort introduktion till hur en några prokoll på internet fungerar och komponenterna i en sökmotor.

Den andra föreläsningen är med J. Battelle – han som har bloggen SearchBlog. Han har dessutom skrivit den bok, The Search, som används som kurslitteratur i kursen. Hans föreläsning är rätt underhållande, och det ges några anekdoter från dot-com-eran.

Nästföljande föreläsning är med två personer från Yahoo och handlar om hur sökningar görs och presenteras på dagens sökmotorer. Första delen av föreläsningen handlar om hur sökresultat rangordnas och hur man som sökmotorägare kan utvärdera en rangordning. Andra delen handlar om hur personer upplever gränssnitt mot sökmotorer och hur ointuitivt boolean-OR och boolean-AND är för den ovane.

De två efterföljande föreläsningarna är av personer från Google. Den första presenterar Googles alla tjänster. Den presentationen verkar vara en ”standardpresentation” från Google. Rätt mycket tid ägna åt Google Print (som inte inresserade mig så mycket). Den andra föreläsningen (från den 3:dje oktober) ges delvis av Sergey Brin, som är en av Google-grundarna. Det är inte så mycket till föreläsning, utan mest frågor-och-svar. Föreläsningen innehåller inte så mycket intressant, men det är ju alltid lite kul att se hur en som lyckats så otroligt bra med sin webbtjänst presenterar och förklarar vad de gjort och hur de tänkt. Föreläsningen den 3:dje oktober innehåller också en halva av en Berkeleyprofessor som handlar om sökning i peer-to-peer-nätverk. Föreläsningen handlar mest om hur peer-to-peer-nätverk kan infekteras med filer som inte innehåller det de förväntas innehålla. Denna del känns inte så relevant för internet-sökmotor-temat.

Generellt så är det Q’n'A-delen (frågor-och-svar) i slutet på varje föreläsning det som är mest intressant. En hel del bra frågor ställs och svaren är ofta intressanta. Jag kommer att försöka titta även på den kommande föreläsningarna.

Comments are closed.