N24(?) om sökmotorer

N24 har en artikel om sökmotorer och småföretag. Artiklen är i stora drag en sammanfattning och översättning av sidorna 153 till 159 i boken The Search. Jag har kommenterat denna bok tidigare.

Uppdatering: Dagens Media skriver om N24s ”plagiat” av utdraget av The Search-boken i Financial Times den 16 september.

Comments are closed.