Hotet från sökmotorerna

Internetworld.se har lagt ut artikeln Sökmotorhotet – nätets söktjänster kan stjäla dina intäkter på nätet. Artikeln handlar om hur sökmotorer delvis profiterar på andras innehåll, men också hur de skapar ett mervärde.

Jag tillfrågades om vår nyhetssökmotor Frisim, och resultatet av det i artikeln är formuleringen:

Två sajter som har potential att utvecklas till nyhetsportaler är Frisim och Eniros nyhetssök – men varken Frisims ägare eller Eniro har några konkreta planer på att utveckla sina nyhetssajter åt det hållet.

Nu diskuteras inte nyhetssökning så ingående i artikeln, och de poängterar t.ex. inte att sökmotorer för nyheter definitivt fyller ett syfte när det gäller att tillgängliggöra äldre nyhetsmaterial. Hur hittar man alla artiklar som handlar t.ex. om trängselavgiftsförsöket i Stockholm, och turerna kring det? DN råkar ha en fin avdelning som handlar om det, men vill man hitta fler artiklar, med andras vinklingar och åsikter är det svårare. Jag brukar då använda just Eniro nyhetssök eller Mediearkivet i dessa situationer. Att nyhetssökmotoerna presenterar relativt ”nya” nyheter, aktualiteter och katastrofer, fyller inte lika stort behov, de kan du ju redan hitta på nyhetssajternas framsidor, i princip.

Att vi inte har planer på att utveckla ”portalsida”, är nog kanske inte helt sant. Vi gör fortfarande försök ibland, men tills dess att vi kommer på något lite mer revolutionerande så händer det inte så mycket – styrkan med nyhetssökmotorer ligger först och främst i nyhetshistoriken, inte i att skapa en kopia på DNs framsida.

Comments are closed.

Privat: Hotet från sökmotorerna

Internetworld.se har lagt ut sin artikel

Sökmotorhotet – nätets söktjänster kan stjäla dina intäkter
på nätet. Artikeln handlar hur sökmotorer delvis profiterar på andras innehåll, men också hur de skapar ett mervärde.

Jag tillfrågades om vår nyhetssökmotor Frisim, och resultatet av det är formuleringen

Två sajter som har potential att utvecklas till nyhetsportaler är Frisim och Eniros nyhetssök – men varken Frisims ägare eller Eniro har några konkreta planer på att utveckla sina nyhetssajter åt det hållet.

Nu diskuteras inte nyhetssökning så ingående i artikeln, men de poängterar inte sökmotorer för nyheter definitivt fyller ett syfte när det gäller att tillgängliggöra äldre nyhetsmaterial. Hur hittar man artiklar som handlar t.ex. om trängselavgiftsförsöket i Stockholm, och turerna kring det? DN.se råkar ha en fin ”avdelning” som handlar om det, men vill man hitta artiklar och åsikter från flera tidningar är det svårare, om man inte använder Eniro nyhetssök eller Mediearkivet.

Att vi inte kommer att har planer på att utveckla ”portalsida”, är nog kanske inte helt sant. Vi gör fortfarande försök ibland, men tills dess att vi kommer på något lite mer revolutionerande så händer det hog inte så mycket…

Leave a Reply