Föreläsningar om Google och sökmotorer

Jag har tidigare kommenterat den Berkeley-kurs om sökmotorer som finns som webcasts på kurshemsidan. Nu är kursen avslutad och alla presentationer finns att titta på. Bland de som tillkommit sedan jag kommenterade senast är föreläsningen om ”Searching the Live Web (Blogs, RSS, etc.)” av Mary Hodder: SIMS Masters Program Alumna and Online-Comunity Expert, CEO Blogx, mest intressant. Mary Hodder har tidigare jobbat med bl.a. Technorati. Mary Hodder gör i föreläsningen en klar uppdelning mellan den statiska webben och den som är ”live”. Föreläsningen är väl värd att titta på om man är intresserad av sökmotorer för ”live”-information.

Bland övriga föreläsningar är fortfarande den om boken The Search av Battelle den som är mest sevärd. Ytterligare en föreläsning av Battelle kan hittas hos Google Video (nedan). Videon visar en föreläning som Battelle gjorde hos Google New York under 2005. Tyvärr är kvalitéten på videon dålig, och inte heller innehållet är i närheten så bra presenterat som i Battelles Berkeley-föreläsning.
Battelle kan också ses intervjuas i den video från 20 januari 2006 om Google som finns hos BBC News.

Comments are closed.