Snart dax för AJAX

Baserat på detta AJAX-exempel har jag börjat bygga på en ”sökruta” för att addera anpassade nyheter på Frisims startsida.

Sökrutan som kommer att infogas finns nu på en separat webbsida för utprovning. Tanken är att integrera detta på framsidan. Utöver sökfunktionen kan den senaste sökning lagras för att på så visa kunna visa ”stående sökresultat” på startsidan. Funktionen bygger på de RSS-feeds som vi sedan tidigare har för att generera XML-formaterade sökresultat.

Comments are closed.