Startsida med AJAX

Nu finns en startsida med AJAX under utprovning. På startsidan finns en rosa ”extraruta” där det går att göra nyhetssökningar. Sökorden från den senaste sökningen lagras i en cookie, och vid ett återbesök på startsidan så uppdateras sökresultaten i rutan automatiskt.


ajax startsida

AJAX (Asynchronous Javascript And Xml) gör att hela webbsidan inte behöver laddas om då en ny sökning görs, utan det räcker med att uppdatera innehållet i den rosa rutan. Ytterligare en fördel med detta är att även om startsidan är genererad i förväg, så kan den relativt snabb anpassas till aktuell besökare, utan att behöva generera om hela. Dessutom innebär AJAX-lösningen att startsidan kan vara byggd i PHP medan den delen av sökmotorn som genererar XML är skriven i Java – att integrera data skapat med hjälp av båda PHP och Java på en och samma webbsida, utan AJAX, är något som man helt enkelt inte gör.

Tyvärr återstår lite problem med Å, Ä och Ö som XML-motorn i Javascript verkar tolka fel, vilket leder till att sökningar med svenska tecken i inte fungerar som de ska. Det får jag lösa en annan dag…

Uppdatering: Nu är Å, Ä och Ö-problemen fixade. En testversion finns på www.frisim.com/indexajax.php. Prova och kommentera gärna :-)

Uppdatering II: Av någon anledning fungerar inte indexajax-sidan i Internet Explorer, även om samma AJAX-teknik fungerar fint på denna sida. AJAX är inte helt lätt att debugga, tyvärr…

Uppdatering III: Nu bör www.frisim.com/indexajax.php fungera!?

Comments are closed.