Kommentera nyheter

Frisim har fått en ny ”kommentera nyheten”-funktion för nyheter på startsidan. Klickar du på ”Kommentera >>” under en nyhet så kommer du till en ny sida där du kan lämna en kommentar eller åsikt om nyheten. Bilden nedan visa den oranga kommentera-länken till nyheten ”Fler högskoleplatser behövs” hos Sundsvalls tidning (och hos SvD).


Kommentera

Ett klick på länken tar dig till sidan där kommentaren kan skrivas in:


Kommentera

I samband med att kommentaren görs skriver du också ditt namn eller en signatur. För att försöka undvika skräpkommentarer och automatpostningar måste du, tyvärr, också skriva siffrorna från en bild, en så kallad ”captcha”. Att överföra siffror från en bild till en textenruta är ett vanligt sätt att försöka verifiera att inlägget gör manuellt.

När inlägget är färdiginmatat, och du klickat ”Skicka kommentar” så kommer du till en sida där din kommentar visas:


Kommentera

Kommentarerna dyker upp direkt, och de genmongår alltså ingen moderering innan de visas. Skriver du in en länk i kommentaren så kommer den automatisk göras klickbar när kommentaren sedan visas upp. Ingen HTML-kod kan ges i kommentaren.

Vi hade redan tidigare möjlighet att göra kommentarer på nyheterna. Då andvändes tjänsten Haloscan för att lagra kommentarerna. Nackdelen var då att de kommentarer som gjorts blev omöjliga att läsa så fort nyhetslänken försvunnit från startsidan. Det nya, egenprogrammerade, kommentarssystemet gör att du kan lista de senaste kommentarerna som lagts, oberoende av hur gamla de är. Genom att klicka på länken ”Lista senaste kommentarerna >>” längst upp på startsidan ser du de senaste inlagda kommentarerna, och kan där t.ex. om någom mer kommenterat samma nyhet som du – precis som på ett vanligt diskussionforum.


Kommentera

Hur väl kommenteringssystemet faller ut vet man ju aldrig. Tidigare har mycket få gjort någon kommentar. Med det nya systemet hoppas jag att det blir fler som känner sig manade att kommentera och diskutera.

Eftersom sajten Frisim inte har någon ansvarig utgivare så bör lagon om ansvar för elektroniska anslagstavlor gälla. Den innebär kort att ansvaret för kommentaren ligger hos personen som gör kommentaren, och att vi har skyldighet att radera inlägg som kan anses olagliga så fort vi blir medvetna om dem. Alla kommentarer och IP-adresser lagras. Alla länkar som leder sidor förknippade med kommentarer har en rel=”nofollow”, och sidorna finns med i robots.txt-filen, vilket gör att kommentarerna inte bör komma att dyka upp i några sökmotorer. Förhoppningsvis kommer möjligheten att kommentera inte att leda till allt för mycket problem. Gör det det så kommer naturligtvis kommenteringsfunktionen att tas bort igen.

  1. Erik H skriver:

    Har du funderat på att även infoga kommentarerna i de RSS-feeds som kan hämtas från frisim? Dvs. att använda comments- eller wfw:commentRss-taggen för RSS-nyheter som har kommenterats?

  2. Clas skriver:

    Nope, jag har inte inte tänkt den tanken, men jag tror inte det finns något tekniskt som skulle förhandra det. Det vore kanske en bra idé. Separeras kommentaren från övriga inlägget, genom att den läggs i en egen tagg, så borde det inte påverka RSS-feeden märkbart.

  1. There are no trackbacks for this post yet.