TVEyes: TV-nyhetsinslagssökning

TVEyes låter dig söka i innehåll från nyhetssändningar från några TV-kanaler. Sökresultaten av en sökning på [Google] låter dig se/höra avsnittet runt, meningen före/efter, där ordet Google nämns i nyhetsinslaget. Cool.

[Via SEW]

Comments are closed.