Frisim lokala nyheter

Jag gör ett test med lokala nyhetssidor. Tanken är att jag med Frisim och en ”knowledgebase” om geografiska platser kan generera sidor med nyheter som handlar om specifika städer. Jag har tidigare gjort tester med att placera nyheter på Google Maps. Då användes bara namn på städer för att koppla en nyhet till en stad. Nu gör jag försök med att, som jag antar att bl.a Topix gör – bygger små ”databser” med ord och platser som kan kopplas till en specifik plats. Ännu finns bara en testsida för lokala nyheter för Linköping, men tekniken är enkelt att utvidga till fler platser, bara en bra ”knowledgebase” skapas för platsen.

Skillnaden mellan dessa sidor med ”lokala nyheter” och det som den typiska lokaltidningen skapar är att våra ”lokala sajter” kan hitta både nyheter som är producerade lokalt (från lokaltidningen) och nationella nyheter om den specifika platsen.

Comments are closed.