Användargenererade och kommenterade nyheter

Den senaste veckan har det skrivits en del om ”community”-skapade nyhetssajter och nyhetsfilter. Via SearchBlog hittar jag till en lista med tjänster vad de kallar Consensus Web Filters. På listan finns ”nyhetssajter” som Reddit och Digg som använder sin användare för att samla in länkar till och rangordna nyheter. De nyheter som länkas är ofta dator och teknik-relaterade, gissningvis för att det till stor del är ”datornördar” som anväder dessa tjänser. På listan finns även tjänster som NewsVine som anväder mer traditionella nyhetsfeed, men låter användrna gör kopplingen mellan nyheterna och kommertera dem.

Alla tjänster är på engeska och nyheterna som diskuteras, i de fall de har någon geografisk koppling, har fokus på USA. Europeiska tjänster verkar vara mer anonyma, om de överhuvudtaget finns? Från en kommentar på SearchBlog så verkar det snarast vara så att intresset för europeiska tjänster, eller tjänster med lokalt fokus utanför USA, är litet.

Lite spännande är att Metro tänker sig att lansera en ”nästan” community-baserad tjänst, där de tänker sig att läsarna hjälper till att skriva lokala nyheter i 26 regioner i stokholmstrakten. De verkar dock tänka sig ett system där de som tillåts skriva ges en snabbkurs i journalistik, och att det bara är ett fåtal personer som kan skriva på varje sajt. Jag hade nog använt dessa personer som ”moderatorer” och låtit ”alla” skriva, men det kanske blir så det kommer att fungera om många kommer att skicka in nyhetstips. Det går att läsa om Metros lansering hos Dagens media; Uppkopplat och den tekniska chefen på DN.se har också kommenterat.

Jag tycker dock att den, än så länge bara internationella, tjänsten OhMyNews och WikiNews (med svenska nyheter) borde kunna utnyttjas för att skapa mer svenska community-genererade nyheter.

Comments are closed.