Gapminder.org – Google Video

Gapminder.org – Google Video är intressant ur så många aspekter att jag inte kan beskriva dem alla. [Via MyMarkup]

Comments are closed.