Archive for september, 2006

Nya RSS- och Trend-länkar

Posted in Frisim on september 5th, 2006 by Clas – Kommentering avstängd

I och med om-designen på frisim.com så har jag lagt till (nya) länkar till RSS-feed och trendgraf, direkt för den sökning som just har gjorts.
Trendgrafen fungerar precis som tidigare graf och visar hur ofta sökoret finns med i nyhetsartiklar under den senaste månaden. Grafen är klickbar – ett klick gör att du snabbt ser vilka nyheter som fanns ett givet datum.RSS-feed:en är nu länkad för de sökningar som vi tillåter RSS-export för. RSS-länken visas bara för sökningar där söksträngen är 15 tecken eller mindre. Det är också bara för korta söksträngar som det går att hämta en RSS-feed. Länken Sökresultat i RSS-format leder direkt till RSS-feed:en. Eftersom de flesta webbläsare inte är så bra på att presentera RSS-data snyggt så har XSLT använts för att formtera RSS-feed:en för visning i webbläsare.Samtidigt som RSS-feed:en formateras för visning i webbläsaren så visar vi även direktlänkar för att addera feed:en till ett Bloglines-, Google- eller Newsgator-konto. En RSS-feed kan formateras vid visning i webbläsaren genom att ange
< ?xml-stylesheet href="/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
i början av feed:en. Här hänvisas till en formatering som finns beskriven i filen rss20.xsl. Formateringen bör fungera för alla RSS 2.0-formaterade data som innehåller de vanliga RSS-elementen.