Bilder från norska Sesam

Digi.no har en artikel där de visar upp de servrar som driver norska sökmotorn Sesam.no. I artikeln så ges en kort beskrivning med bilder av hur deras system ser ut. Norska Sesam verkar fylla 10 rackskåp med c:a 160 servrar för webb, insamling och indexering.

Comments are closed.