Geolokalisering via IP

Databasen för Frisims IP-baserade geolokalisering har just blivit uppdaterad. Frisim använder en kommersiell tjänst för koppla IP-nummer till plats. För den som istället vill prova att skriva sin egen kod för sånt så visar Thomas på WN hur man kan använda namnet på närmsta större router som indikation på platsen besökaren kommer. Motivet att göra det med egen kod är att bland annat ADSL-kunder från Teila brukar vara svåra att placera rätt för de tekniker som används i de kommersiella versionerna av denna typ av tjänst. Nackdelen med den teknik som Thomas beskriver är att en (kort) traceroute måste göras på varje besökare. Exempel-scriptet är skrivet i PHP.

Comments are closed.