Valbara lokala nyheter (test)

Sedan tidigare har det varit möjligt att visat insamlade ”lokala” nyheter på sin egen hemsida. Vi visar en sådan ruta bland annat på Catweb. Besökarens IP-nummer kopplas, via en databas till en plats och nyheter som har förknippats med platsen visas. Tyvärr är inte databasen som kopplar ett IP-nummer till en plats 100% tillförlitlig. Jag har därför tagit fram en version på Javascript-kod som gör det möjligt för användaren att själv ”korrigera” platsen för de lokala nyheterna. Besökaren kan välja att frångå det ”automatiska” sättet att välja i lista med orter. När en ort valts lagras det valet, och ”rätt” nyheter visas vid framtida besök.

Det låter väl inte så svårt, eller? Problemet är att jag vill kunna implemetera detta på andra sajter utan att någon form av server-side-script, och jag vill att cookie:n ska sättas från den sajt som visar nyhetslänkarna. Allt måste därför göras i Javascript. Det innebär att data måste läsas från en extern sajt (frisim.com) med Javascript, och att ett värdet från en cookie som hör till sajten där nyheterna visas, skickas med. Detta kan bara(?) lösas genom att skapa Javsascript-kod som genererar Javascript-kod som laddar annan Javascript-kod som sedan adderar länkarna till webbsidan. Snurrigt.


Valj lokala

Min kod kan provas på demosidan n7.se/lokala.php. Fungerar det? Jag har bara provkört i IE7, Firefox 2.0 och Opera 9 hittills.

All kod finns inkluderad på demosidan, så i princip är det bara att kopiera in den på din egen för att få samma funktion på en annan sida. För att justera utseende för att passa den egna sajten krävs dock lite ”mekande” i den HTML som genereras.

Liknande Javascript-teknik används t.ex för Yahoo Y!Q, och andra likanade tjänster.

Comments are closed.