Google News England gör ”deals”

Från Techcrunch:

Google has secretly reached deals with several large UK news groups to formally license content for Google News. [...] If Google starts running ads on Google News now it would only strength the case of those media companies arguing that Google News infringes on copyright.

The issue is not Google’s alone. In theory any site that indexes and provides snippets of content from big media companies could easily face the same problem. Topix and Digg immediately come to mind, let alone the many smaller startups and personal sites that index news from the mainstream media.

Utfallet är kanske inte så negativt som det låter. Som det skrivs bland kommentarerna så kan man jämföra med prisjämförelsesajter. Prisjämförelsesajterna startar oftast som en sajt som ”skrapar” information direkt från webbshopparna, men som numera alltid(?) läser data i form av en feed, i samråd med webbshoppsägaren. Det är inte omöjligt att det går åt samma håll med (delar av) nyhetsartiklar. Det skulle innebära att jag fritt kan visa dem, men att det fortfarande är nyhetssajten som bestämmer hur mycket av nyhetstexten som kan visas, hur det ska prioriteras bland nyheterna, och bestämma vilka nyheter som ska exponeras.

[via Text100]

Comments are closed.