Google Mashup Editor (GME)

Jag har snabbtestat Google Mashup Editor(GME), som är Googles svar på den tidigare Yahoo Pipes och nu även Microsofts Popfly. Google mashup editor lanserades i slutet av maj som en ”limited beta”. Google mashup editor är, enkelt uttryckt, en texteditor som du kör direkt i browsern där du kan skriva script.

GME editor

Google själva kallar det ett ”AJAX development framework”. Scripten bygger på XML-data och Javacript-kod plus ett antal färdiga byggstenar som används för att foga ihop dina data till en komplett applikation. De applikationer som produceras kan endera köra hos på en webbsida hos Google (du väljer en subdomän) eller som en ”gadget” som kan visas på iGoogle.

Precis som de flesta andra av Google tjänster som finns det en blog som beskriver den senaste utvecklingen, Google mashup blog.

I det begränsade test jag provat ”editorn” med är att ladda tre sökbaserade RSS-feeds från Frisim och som visas under tre ”tabs”. Resultatet kan ses på nyheter.googlemashups.com. Inte så imponerande, men det finns potential att göra något mycket mer spännande.

GME editor

Editorformen gör att GME känns något mer anvancerad än Yahoo Pipes. Då GME har fokus på script som har ett grafiskt gränssnitt, och inte bara för att producera mixade XML-data så blir det också lite mer att hålla ordning på.

Comments are closed.