Google News pumpar fram gadgets

Google News har börjat bloppa fram gadets/apps baserad på sin nyhetssökning. För någon vecka sedan kom Google Facebook app, och idag en ny iGoogle gadget. Facebook-applikationen finns inte för svenska nyheter, men iGoogle-gadeten visar även svenska länkar. iGoogle-gadeten adderar inte så mycket funktionalitet utöver det som som redan finns på Google News-hemsida. Google News facebook applikationen använder Facebooks ”nätverk” för att kunna rekommendera nyheter till andra i nätverket.

Utvecklingen av Frisim2 går lite långsamt. En del har blivit gjort – två steg fram och ett steg tillbaka. Ännu har jag inte lyckats fånga in tillräckligt med data för att se hur det kommer att fungera i längden (med ett stort sökindex). Har du en blogg där du bloggar på svenska så får du mycket gärna pinga in dina inlägg på Nyhetsfilter. Än så länge är det mest tydliga resultatet av mitt experimenterande den $90-faktura jag fått från Amazon på den EC2-server som jag använder för att utveckla den nya versionen av sajten på.

Comments are closed.