Frisim2 viker ut sig

Efter ännu lite mer kodande, mestadels på själva gränssnittet utåt, så finns det nu en ”fungerande” version av Frisim 2. Tyvärr innehåller den fortfarande inte ens alla funktioner/features som Frisim.com har sedan tidigare. De features som inte används i speciellt hög grad finns det naturligtvis all anledning att inte flytta med från den gamla versionen, men det känns lite fattigt att inte erbjuda ”mer” i en ny version. Det saknas fortfarande en hel del ”kringinformation”, och just nu finns bara en ”startsida” och en ”söksida”. Även ”startsidan” saknar en massa funktionalitet, men den klarar i alla fall att visa nyhetslänkar på ett sätt som liknar det på ”gamla” Frisim. Startsidan har fått lite mer fokus på det fliksystem som finns redan på den gamla versionen. Nytt är en blogg-flik som visar nyheter som många bloggar har länkat till under de senaste dygnet, typ. Upplägget är väl lite som ett mini-Knuff, men bara med nyhetsrangordning, ungefär som på Knuff/nyheter. Blogg-data som anlyseras för att sätta ihop sidan kommer från min pingtjänst. Så här ser startsidan ut på långt håll:


frisim2 startsida

Fliken som är vald i skärmbilden är blogg-fliken som alltså listar nyheter som har länkats till av bloggare, samt vilka bloggar det är som har länkat.

Söksidan ser även den ut på liknande sätt som den tidigare versionen. Den största förändringen är att det också är möjligt att söka bland blogginlägg, utöver att antal nyhetssajter. Bloggarna och nyheterna blandas i sökresultatlistan. För att kunna sålla bland sökresultaten finns två uppsättningar ”fasetter” ute till höger. Efter det att en sökning är gjord syns där hur många resultat som har hittats bland bloggar respektive traditionella nyhetssajter. Genom att klicka på en kategori så begränsas sökningen till endera bloggar eller nyhetssajter. Den andra ”fasetten” innehåller en lista med namn på de källor där sökresultat har hittats. Genom att klicka på en sådan så kan du begränsa din sökning till en källa (en blogg eller en nyhetssajt). Just den funktionen liknar väldigt mycket det som finns på Sesam.se:s nyhetssök. På långt håll ser sökresultatsidan ut så här för en sökning på ”wii”:


frisim2 sokning

Sökresultaten visas som standard tidssorterade vilket skiljer sig från den gamla versionen där den varit ”relevanssorterad”. För varje sökresultat så är det markerat om det är en länk till en blogg eller till en nyhetssajt; källans namn anges också. Varje sökresultat presenteras med sin rubrik, och under varje rubrik finns drygt 100 tecken från inledningen av nyheten eller bloggen. Nytt är att för varje sökresultat så visas också i vilket sammanhang som sökorden förekommer, så kallad ”highlighting”. För sökningen på ”wii” så presenteras till exempel ett sammanhang från en artikel hos Realtid.se som Sammanhang: … som Nintendo Wii och Sony Ericssons nya mobil W880i….

Namnet på sajten är fortfarande lite oklart, kanske behåller jag frisim, kanske byter jag till nyhetsfilter, eller kanske blir det n7 eller nyhetr, men då jag inte vet vad jag ska göra med domänen frisim.com om jag inte fortsätter under den så är det mest troliga att jag fortsätter med det namnet. Färgvalet kanske inte heller är helt 100% definitivt ännu även om jag själv är rätt nöjd med de färger som visas i skärmbilderna ovan.

Jag hoppas att det relativt snart blir möjligt att erbjuda en ”testversion” för den som är nyfiken, men det är fortfarnade lite för mycket som inte är klart ännu, tyvärr.

Comments are closed.