Nyhets- och blogg-trendgrafer

I brist på fler julklappar att slå in så har jag istället provat Googles nya graf API. Tanken är att funktionen skulle gå att använda för att skapa trendgrafer över hur vanligt ett sökord är över tiden bland blogginlägg och nyhetsartiklar.


graf-julklappar

Grafen visar antalet nyheter respektive blogginlägg som innehåller ordet ”julklappar” under de senaste fyra veckorna. Data är inte normerat på något vis, men det är uppenbart från grafen att just ordet julklappar verkar förekomma ungefär lika ofta bland de nyhets- och bloggdata jag samlar in. Dessutom verkar det vara viss korrelation mellan dem. Kanske är det till och med så att om det skrivs mycket om just julklappar på nyhetssajterna en viss dag så skriver också många bloggare om det samma dag? Eller är det möjligen tvärt om? ;-)

Rent tekniskt så måste två ”sökningar” göras för att skapa en tredgraf som den ovan, en sökning för bara nyheter och en sökning för bara bloggar. Jag behöver inte hämta upp själva sökresultaten, utan grafen är skapad från data av två datum-fasett-resultat. Jag är lite osäker på hur snabbt dessa fasetter skapas och innan jag lägger upp möjligheter att skapa grafer publikt så måste jag nog undersöka lite mer så att jag inte inför någon flaskhals i onödan.

Googles API verkar fungera ganska bra. Det enda jag saknar är möjligheten att få små ”tick-marks” på x-axeln. De dyker upp per automatik på y-axeln, men verkar inte gå att sätta på x-axeln i grafer av typen ”line chart”.

Comments are closed.