Trendgrafer

Frisim har nu en trendgraf på startsidan. Graferna skapas med hjälp av Google Chart API och beräknas och genereras i realtid. Orden som ska användas slumpas fram ur en mindre mängd för-specificerade ord.

Comments are closed.