Kommentarer om Yahoo BigNews

Bland annat hos InfoToday, Techcrunch och Internetbrus. Eller också kanske Newspond kan bli något, haha? ”Big Factor” eller ”Buoyancy Rating” som namn på siffran som anger nyhetens relevans? Nä, på Frisim kommer det att heta Frank ™ eller nåt.

Comments are closed.