Amazon EC2 blir bättre på hosting

Jag har under det senaste året använt Amazon EC2 som ”backup-” och utvecklingsserver. Amazon EC2 fungerar som en viruell dedikerad server (VPS) som hyrs på timbasis. Jag betalar bara för de timmar som servern är igång, och bara för den trafik som går till och från servern. Håller jag servern igång en månad och utnyttjar måttligt med trafik, så blir kostnaden ungefär $100.

En nackdel med Amazons lösning jämfört med en vanlig VPS är att den inte givits något permanent IP-nummer. Det innebär att jag har behövt utnytta en DNS-tjänst som tillåter att jag snabbt kan peka om en domän mot det IP-nummer som jag tilldelas när jag startat min server. Det har inte varit något större problem. En annan uppenbar nackdel med att starta upp och stänga ner en hyrd server ofta är att man behöver lagra och ”ladda upp” sitt opertivsystem och t.ex en configurering av webbservern Apache varje gång servern startas. Det löses hos Amazon genom att man manvänder Amazons lagringstänst Amazon S3 för att lagra en komplett version av operativet. Genom att ladda upp denna så är man tillbaka på samma ställe som när servern stängdes ned. Nackdelen blir mer uppenbar om servern krashar utan att du lagrat dina senaste data, då går de hopplöst förlorade, men det har ännu inte hänt mig. Att spara ner ofta ”löser” det problemet.

Idag mailar Amazon om att de lanserar två nya funktioner till sin EC2-servrar. Den ena är ”elastiska IP-nummer”, vilket innebär att jag kan ”checka ut” ett personligt IP-nummer som jag kan peka min domän till, och att det IP-nummret kan pekas mot min EC2-server när den startas. Det innebär att jag inte behöver peka om domäner när servern startas upp. Det innebär också att en EC2-server skulle kunna användas t.ex. för mailhantering eller som DNS-server(?).

Den andra funktionen som lanseras är möjligheten att välja var jag vill att min server ska finnas, fysiskt. Amazon kallar det Availability Zones, och innebär att jag kan se till så att om jag startar flera VPS:er så kan jag se till att de befinner sig på olika platser. Det verkar som om Amazon idag bara låter mig välja på platser i USA, och det framgår inte av instruktionerna var de finns, men Amazon lovar att ”common points of failures like generators and cooling equipment are not shared across availability zones, and availability zones are designed to be independent with failure modes like fires and flooding.”

Mitt projekt Nettopp.se utvecklas på en Amazon EC2. Snart ät det i alla fall möjligt att visa upp en skärmbild på hur Nettopp kommer att se ut. Vill du vara med och katalogisera bloggar så skicka mig ett mail!

  1. [...] Jag kör virtuella servrar hos Amazon EC2 sedan något år tillbaka, dels som “failover”, dels som utvecklingsserver. Till exempel ligger Nettopp.se på en sådan just nu. Amazon har tidigare lanserat möjlighen till fast IP-nummer, och idag så annonserar de en privat beta, som jag naturligtvis skrivit upp mig för att få prova, av deras nya “persistant storage”, vilket jag tolkar som en version av Amazon S3 som kan “monteras” direkt i operativet. [...]