Play Frisim

När nu SVT skapat en fantastisk nyhetswebbplats på PlayRapport så är det ju synd att inte utnyttja möjligherna fullt ut. Så efter att ha provat lite lite med att ”bädda in” webb-tv-inslagen på webbsidor, och när nu de värsta buggarna är fixade, så provar jag att visa nyhetsinslagen direkt på Frisims startsida.


playfrisim

Förhoppningsvis innebär det inte att sidan blir allt för trögladdad.

Det är inte bara infogandet av nyhetsfilmerna som justerats, utan numera är det bara innehållet i den vänstra spalten som ”byts ut” genom klick på flikarna. (Anledningen till att detta gjordes om är mestadels att det var [för] lurigt att få till dynamiskt laddade data, som laddar dynamiska data. Jag är helt enkelt riktigt överens med Internet Explorer om hur ID-referenser uppdateras i HTML när man laddar innehållet dynamiskt med Ajax.) Jag använder, som tidigare, jQuery för Javascript-programmerandet, och webb-tv-inslagen visas med hjälp av en jQuery plug-in med namnet FancyBox.

Comments are closed.