Coola saker att göra när jag orkar ta mig tid

Google öppnar imorgon Google App Engine för alla, samtidigt som de tar bort begränsningen på max 500MB lagrad data. Prislistan blir:

Användare får betala mellan 10 till 12 cent per processorkärna och timme samt mellan 15 till 18 cent per gigabyte lagrad data och månad. Till det kommer trafikavgifter. 11 till 13 cent per utgående gigabyte och mellan 9 till 11 cent per ingående gigabyte.

När jag har tid vill jag flytta in term-vector-data från Frisims index till Googles ”datastore” Big Table för lagring, och använda Google App Engine för att beräkna nyhetskluster.

————

Amazon har färdiga images för att köra Hadoop på EC2. När jag får tid ska jag sätta upp ett litet kluster av Hadoop-noder och se hur det fungerar. Amazon EC2 har också färdiga ”images” av operativsystem för att köra Hadoop MapReduce för distribuerade datahantering. När jag har tid ska jag prova hur denna typ av distribuerade processning fungerar i ett litet Amazon EC2-kluster. Vet inte rikitgt vilken typ av nyhetsdataanalys som är intressant att gör på dessa vis, men det ska nog gå att hitta på något.

Comments are closed.